ادامه اعتراضات کارگران کارخانه آذر آب اراک

این اعتراضات و تجمعات در حالی ادامه پیدا می‌کند که همچنان تهدیدهای مکرر و احضار کارگران کارخانه‌های مختلف اراک طی روزهای گذشته ادامه داشته است ….

1807

بنا به اطلاعات واصله، کارگران آذرآب در ادامه اعتراضات خود در میدان صنعت اراک تجمع کردند و خواستار لغو خصوصی‌سازی کارخانه و احقاق حقوق مسلم خود شدند.
این اعتراضات و تجمعات در حالی ادامه پیدا می‌کند که همچنان تهدیدهای مکرر و احضار کارگران کارخانه‌های مختلف اراک طی روزهای گذشته ادامه داشته است، اما سایه‌ی سنگین این ارعاب توسط نیروهای امنیتی نیز مانع پیگیری کارگران برای تحقق خواسته‌های برحق‌شان نشده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.