بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت: کارگران هفت‌تپه پرچم دار مبارزه مستقل کارگری

درود بر شما کارگران هفت تپه، درود بر همسران  و فرزندان شما که همیشه حامی و پشتیبان شما در امر مبارزه بوده اند. درود و صد درود  بر خانواده بزرگ کارگران ایران که همیشه حامی و پشتیبان هم بوده و هستند ….

——————————————–

کارگران هفت‌تپه پرچم دار مبارزه مستقل کارگری

عزیزان کارگر ،همراهان آگاه و جسور، کارگران مبارز، شما بار ها و بارها ثابت کرد که شایسته بهترین زندگی هستید.
شما نشان دادید که برای گرفتن حق و حقوق پایمال شده، باید متحد شد و بدون توهم به این یا آن فرد و جناح ، تنها با اتکاه به نیروی طبقاتی می توان به خواست های خود رسید. کارگران نیشکر هفت تپه به مانند دیگر کارگران در امر مبارزه، دارای سنت های دیرینه ای است.
سنتی که حاوی نکاتی مهمی در امر مقابله با ستم و استثمار می باشد، سنت اتحاد و همبستگی  و استقلال طبقاتی در راستای کسب مطالبات در مقابل صاحبان زر و زو.
در تمام دوره های مبارزاتی، کارگران  این سنت را مد نظر داشته اند که باید مستقل از دولت و کارفرما و تنها با اتکاه به نیروی خود کارگران برای بدست آوردن مطالبات تلاش کنند.

هفت تپه،  یکی از پرچم داران این سنت بوده و هست.

خواهران و برادران کارگر در هفت تپه؛
اعتصاب و تجمع شما حول لغو خصوصی سازی، بازگشت به کار کلیه کارگران اخراجی ، آزادی اسماعیل بخشی، خاتمه دادن به پرونده سازی علیه کارگران و…. بخشی از مطالباتی است که دست یابی به آن  در اتحاد و همبستگی
میسر خواهد شد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت همه جانبه از خواست و مطالبات به حق شما کارگران زحمتکش، دست تک تک شما را می فشارد و باور داریم که اعتراض و اعتصاب در راستای کسب مطالبات، تنها با اتحاد و همبستگی ممکن خواهد شد.

درود بر شما کارگران هفت تپه، درود بر همسران  و فرزندان شما که همیشه حامی و پشتیبان شما در امر مبارزه بوده اند. درود و صد درود  بر خانواده بزرگ کارگران ایران که همیشه حامی و پشتیبان هم بوده و هستند

زنده با اتحاد و همبستگی کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۹ مهرماه ۹۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.