رئیس کل دادگستری استان قزوین در جمع مردم: مطالبات کارگران کنتورسازی تا پایان ماه بعد پرداخت خواهد شد

——————————————

از امروز روزشماری می گذاریم تا پایان آبان ماه ۹۸ تا وعده رئیس کل دادگستری قزوین محقق شود.
کارگران شرکت کنتورسازی ۲۴ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند و چندماهی است که با دستور رئیس شرکت که در زندان به سر می‌برد از کارخانه اخراج شده اند!

——————————————

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.