پاتوق کتاب اندیشه – گوتنبرگ (سوئد) برگزار می کنند: جمهوری اسلامی، اعدام ها؛ پناهندگی و تبعید

جمعه چهارم اکتبر۲۰۱۹، ساعت شش تا نه شب ….

—————————————————

1799

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.