عادل گرجی از زندان اوین آزاد شد

‏⁧ عادل گرجی ⁩دانشجوی نمایش دانشکده هنر تهران مرکز، با قید وثیقه دویست میلیونی از زندان اوین آزاد شد. ….

1797

این بار سومی است که در سال جاری (سال ۱۳۹۸) عادل گرجی بازداشت و پس از آن آزاد می‌شود.
او اولین بار در یازدهم اردیبهشت در تجمع مسالمت‌آمیز روز کارگر در مقابل مجلس بازداشت شد و پس از ۵ روز با قید کفالت آزاد شد. بار دوم  ۷ شهریور در تجمع اعتراضی دانشجویان، ‎مجددا بازداشت شد و ۲۰ شهریور ماه با قرار کفالت آزاد شد. و برای بار سوم در روز ۳۰ شهریور، شعبه ۷ دادسرای اوین او را احضار و با افزایش قرار کفالت به وثیقه مجددا راهی زندان کرد. این بار نیز پس از ۱۰ روز بازداشت عادل گرجی با تامین وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.