آکسیون اعتراضی۱۰اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام،«میدان یرن توریت» شهر گوتنبرگ علیه جمهوری اسلامی اعتراض کنید! نه به اعدام؛ نه به کلیت رژیم جمهوری اسلامی!

به پا خیزید و اعلام کنید: اعدام موقوف و ممنوع! مردم به جای نظاره چوبه های دار و کشتارهای جمعی جلادان، نان و دستمزد مکفی و امنیت و حفظ حرمت و کرامت انسانیشان را می خواهند. باید بر این جانیان شورید. باید طناب های دارشان را برچید. باید امروز دست به کار شد، فردا دیر است. ….

——————————————————

na-edam

آکسیون اعتراضی۱۰اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام،
« میدان یرن توریت» شهر گوتنبرگ علیه جمهوری اسلامی اعتراض کنید! نه به اعدام؛ نه به کلیت رژیم جمهوری اسلامی!

Den 10 Tionde Oktober är det internationella dagen mot dödsstraff

Manifestation «Järntorget» i Göteborg mot dödsstraff

روز دهم ماه اکتبر روز جهانی اعتراض علیه اعدام شناخته شده است . این روز ؛ بعنوان یک سمبل اعتراض علیه همه دولتها و قوانینی است که هنوز مجازات اعدام در آنها جریان دارد. جمهوری اسلامی همواره در سال جاری با موج اعدامها و در وحشیانترین فرم ممکن ؛ با اعدام در خیابانها و نمایشات فوق ارتجاعی در صدر توجه قرار داشته است. در این روز جا دارد که اعتراض علیه مجازات غیر انسانی اعدام را به روز افشاگری کل بربریت و سرکوب و توحشی سازیم که در ایران تحت تسلط جمهوری اسلامی در جریان است. در پاسخ به فراخوان بین المللی علیه اعدام در روز دهم اکتبر و برای اعتراض علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در ایران اکسیون اعتراضی در « میدان یرن توریت»شهر گوتنبرگ برگزار میشود.

به پا خیزید و اعلام کنید: اعدام موقوف و ممنوع! مردم به جای نظاره چوبه های دار و کشتارهای جمعی جلادان، نان و دستمزد مکفی و امنیت و حفظ حرمت و کرامت انسانیشان را می خواهند. باید بر این جانیان شورید. باید طناب های دارشان را برچید. باید امروز دست به کار شد، فردا دیر است.

امروزه هزاران پناهجوی ایرانی که برای نجات از جهنم جمهوری اسلامی و کسب شرایط بهتر زندگی راهی کشورهای اروپایی شده اند، در پشت میله های آهنین قوانین سخت پناهندگی کشور سوئد مانده اند، بسیاری سالهاست در این کشور زندگی میکنند؛ اما هنوز موفق به کسب اقامت نشده اند. خیلیها در خطر دیپورت و اخراج هستند. هیچ سند محکم تری از آنچه جمهوری اسلامی در این دوره از خود نشان داده است. نمیتواند به شکل بهتری گویای زندگی تحت حاکمیت رژیم اسلامی ایران باشد.

ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی کشور ناامن است. پناهجویان ایرانی باید از حق طبیعی و انسانی اقامت و زندگی در سوئد برخوردار شوند. ما ضمن شرکت وحمایت از فراخوان جمعی از فعالان سیاسی و پناهندگان ـ در گوتنبرگ  در روز جهانی اعتراض علیه اعدام ؛ جمهوری اسلامی را بعنوان یکی از شاخصترین چهره های جنایت و اعدام علیه بشریت و انسانیت محکوم میکنیم و در همان حال افکار عمومی جامعه سوئد را نسبت به سیاستهای ناعادلانه پناهندگی در این کشور جلب میکنیم. ازهمه نهادها وجریانات مترقی برای پیوستن به این فراخوان و برگزاری تظاهراتی گسترده تر دعوت بعمل میاوریم.با ما در اعتراض دهم ۱۰اکتبر روز جهانی لغومجازات اعدام شرکت کنید.

زندانی سیاسی آزاد باید گرددجمهوری اسلامی نابود باید گردد!
زنده باد آزادی و برابری!

زمان : پنجشنبه دهم اکتبر ساعت ۵بعد از ظهر
مکان : میدان یرن توریت گوتنبرگ اسپور های ۱-۳- ۶-۹-۱۱

تلفنهای تماس:
امید محمدیه : ۰۷۳۵۸۲۳۳۳۴
نوید زارعی: ۰۷۲۲۹۴۶۵۸۱
نوش آفرین جعفری: ۰۷۳۵۵۰۲۱۷۲
شهاب فلاحی: ۰۷۳۹۰۵۵۲۹۱

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ
بیست و هفتم سپتامبر ۲۰۱۹

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.