برای اولین بار در اقلیم کردستان یک پروفسور زن رئیس دانشگاه شد

با امضاء مسرور بارزانی, رئیس دولت اقلیم کردستان, دانشیار مهاباد کامل عبدالله بعنوان رئیس دانشگاه حلبچه انتخاب شد. ….


دانشیار مهاباد کامل عبدالله رئیس دانشگاه جدید حلبچه

کردستان ۲۴:
در متن منتشر شده ریاست انجمن وزیران آمده است: بنا به به حکم شماره ۴۹ در تاریخ ۲۸/ ۸/ ۲۰۱۹, دانشیار مهاباد کامل عبدالله بعنوان رئیس دانشگاه حلبچه تعیین می گردد. این حکم از لحظه صدورقابل اجراست.
کابینه نهم اقلیم کردستان به ریاست مسرور بارزانی تلاش می کند نقش زنان در مدیریت های کلان و مراکز علمی را گسترش دهد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.