۴۴۰ جفت کفش زنانه پاشنه بلند، به منظور آگاه سازی مردم نسبت به خشونت خانگی در ترکیه

این چیدمان هنری اثر «وحید تونا» هنرمند ترکیه ای است که آن را به ۴۴۰ زنی که در سال ۲۰۱۸ در ترکیه به دست مردان خانواده کشته شدند، تقدیم کرده است ….

1788

۴۴۰ جفت کفش زنانه پاشنه بلند، به منظور آگاه سازی مردم نسبت به خشونت خانگی، روی دیوارهای یک ساختمان در مرکز استانبول آویخته شده اند. این چیدمان هنری اثر «وحید تونا» هنرمند ترکیه ای است که آن را به ۴۴۰ زنی که در سال ۲۰۱۸ در ترکیه به دست مردان خانواده کشته شدند، تقدیم کرده است.

میان دو حق ، حق باکارگران است .ما تلاش می کنیم  اخبار ، گزارشات و مطالب  جنبش کارگری را انعکاس
دهیم.

https://t.me/joinchat

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.