فراخوان به اکسیون اعتراضی در میدان یرت توریت- Järntorget گوتنبرگ

دهم اکتبر، روز جهانی نفی اعدام  روز نه به کل حاکمیت اعدام در ایران! ….

—————————————————–

1775

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.