فلاخن شماره‌ی صد و چهل و پنجم: بحیجه بوران؛ سوسیالیستی بین سیاست و جامعه‌شناسی

در این شماره فلاخن با زندگی «بحیجه بوران» آشنا می‌شویم، زنی از کشور ترکیه که تاثیری عمیق بر جنبش سوسیالیستی در این کشور گذاشت و نیز بر نظریه‌های جامعه‌شناسی در ترکیه. ….

1770

در این فلاخن از زندگی پر فراز و نشیب مبارزی می‌خوانیم که در مقام رهبری یک حزب توده‌ای قرار گرفت، نماینده‌ی پارلمان شد، زندان رفت، از استادی دانشگاه اخراج شد و سرانجام در تبعید درگذشت. از نقش او در تحول سنت‌های جامعه‌شناسی در دانشگاه‌های ترکیه خواهیم خواند و این‌که چگونه جامعه‌شناسی دانشگاهی را با جامعه آشتی داد و پیوند زد. او هم‌چنین در دورانی که رهبری حزب کارگران ترکیه را به دست گرفت، جهت‌گیری طبقاتی رادیکال‌تری را بر این حزب حاکم کرد و برخی از مهم‌ترین آثار موجود در جنبش سوسیالیستی ترکیه را به رشته‌ی نگارش درآورد. صد و چهل و پنجمین فلاخن شرح زندگی زنی است که تا آخرین لحظه‌ی حیات در راه برابری و آزادی کوشید.

فلاخن صد و چهل و پنجم را بخوانید:

manjanigh.de/wp-content/uploads/2019/09/falakhan145.pdf

http://www.lajvar.se/pdf/falakhan145.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.