فراخوان به تجمع اعتراضی از طرف خانواده های بازداشت شدگان ۲۰ مرداد مشهد

ما خانواده ها تصمیم گرفته ایم چنانچه عزیزان ما را بدون قید و شرط آزاد نکنند در تاریخ پنجشنبه ۹۸/۷/۱۱ساعت ۹ تا ۱۱جلوی دادگاه انقلاب خیابان کوهسنگی تجمع اعتراضی داشته باشیم ….

farakhan

امروزسه شنبه۹۸/۷/۲ساعت حدود۱۱صبح بود که همراه بقیه خانواده های بازداشت شدگان ۹۸/۵/۲۰به دادگاه انقلاب اسلامی رفتیم از آنجاییکه تعدادمان زیاد بود سه نفر به نمایندگی رفتیم خدمت آقای سلطانی معادن دادستان دادگاه انقلاب مشهد.آقای سلطانی از بازپرس پرونده  خواستند که در اتاق ایشان حضور به هم رسانند.

دراین جلسه از آقای سلطانی درموردجلسه ۹۸/۶/۳۱ (آزادی عزیزان دربند بدون قید و شرط یا تجمع اعتراضی ) جویا شدم.که خلاصه مباحثه رادراینجا می آورم.
۱_ایشان فرمودند تجمع و اعتراض حق  قانونی شماست(اصل ۲۷ قانون اساسی) شما می توانید هرزمان ودرهرکجا که فکر می کنید حقی ازشما ضایع شده تجمع واعتراض داشته باشید .

۲_ ایشان گفتند پرونده بازداشت شدگان دست ما نیست دست اداره اطلاعات است و مثل اینکه تحقیقاتشان تکمیل نشده، من فقط میتوانم به شما قول بدهم به محض اینکه پرونده ازاطلاعات به دادسرابرسد سریعا بررسی کنیم وحداکثر بعداز یک شبانه روز تحویل دادگاه دهیم

الان ۴۵ روز است که اداره اطلاعات عزیزان مارا که یک تجمع اعتراضی ساده نسبت به حکم ۱۳ سال زندان برای یک جانباز منتقد داشته اند به بهانه های واهی درسلول انفرادی که شب وروز درآن مشخص نیست ممنوع التلفن و ممنوع الملاقات بدون کتاب و قلم و عینک و….نگه داشته اند

معاون دادستان گفتند تجمع و اعتراض حق شماست.
لذا ما خانواده ها تصمیم گرفته ایم چنانچه عزیزان ما را بدون قید و شرط آزاد نکنند در تاریخ پنجشنبه ۹۸/۷/۱۱ساعت ۹ تا ۱۱جلوی دادگاه انقلاب خیابان کوهسنگی تجمع اعتراضی داشته باشیم.
از آنجاییکه ۹۸/۷/۱۳روز جهانی معلم است و بیشتر بازداشت شدگان، فرهنگی و معلم هستندازهمکاران عزیز فرهنگی و عموم آزادیخواهان دعوت می کنیم که مارا درروز ۹۸/۷/۱۱تنها نگذارند.

خانواده های بازداشت شدگان ۲۰ مرداد درمشهد

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.