حمایت جمعی از کارگران بازنشسته سنندج از کارگران هپکو اراک: سرکوب کارگران هپکو؛ سرکوب همه کارگران ایران است

از تمامی کارگران می خواهیم که به حمایت از مبارزات کارگران هپکو برخیزند و خواهان آزادی فوری زندانیان شوند. ….

————————————————————

سرکوب کارگران هپکو؛ سرکوب همه کارگران ایران است

روز پنج شنبه ۲۶ شهریور ماه  اعتراض و تجمع کارگران هپکو به گاه بستن راه آهن شمال و جنوب، آماج یورش وحشیانه نیروهای گارد سرمایه قرار گرفت.

سرکوب گران و قوای مزدور سرمایه به کارگران شجاع حمله ور شدند، تعدادی از هم زنجیران زحمتکش و معترض ما را مجروح و ۳۰ نفر را دستگیر و روانه سیاهچال کردند. سرمایه داری در هر گوشه این دنیا پاسخ اعتراض کارگر را با درندگی و توحش می دهد. شیکاگو، امریکای لاتین، افریقا یا ایران برایش علی السویه است. ما کارگران بازنشسته سنندج این عمل وحشیانه و غیرانسانی را قویا محکوم می کنیم و خواستار آزادی بدون هیچ قید و شرط همه دستگیرشدگان هستیم.

همزمان از تمامی کارگران می خواهیم که به حمایت از مبارزات کارگران هپکو برخیزند و خواهان آزادی فوری زندانیان شوند.

حمله به کارگران هپکو حمله به کل طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران است.

جمعی از کارگران بازنشسته سنندج
شهریور ۱۳۹۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.