برگزاری جلسه دادگاه شاپور احسانی راد

شاپور احسانی راد در روز هفتم مرداد ماه در محل کارش توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شد و پس از ۳۶ روز بازداشت به قید کفالت موقتاً آزاد گردید. ….

1758

امروز سی ام شهریور ماه جلسه دادگاه شاپور احسانی راد از اعضای هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست آقای افشاری برگزار شد.

در این جلسه که حدود دو ساعت و نیم به طول انجامید شاپور احسانی راد به همراه وکیل خود آقای صالح نیکبخت به ارائه دفاعیات پرداختند.
در خاتمه قاضی شعبه اعلام نمود که ظرف یک هفته آینده حکم صادر و ابلاغ خواهد گردید.
شاپور احسانی راد در روز هفتم مرداد ماه در محل کارش توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شد و پس از ۳۶ روز بازداشت به قید کفالت موقتاً آزاد گردید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۳۰ شهریور ۹۸
https://t.me/ettehad

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.