ی. دوغان چتینکایا: تاریخ طبقه‌ی کارگر ترکیه «از فقر تا احیاء»

هدف این مقاله هم ارزیابی پژوهش‌های نسل جدید در بستر تاریخ‌نگاری است که ]کمی هم با اغراق[ آن را دوران «احیاء» نامیده‌ام و از سوی دیگر، کوشیده‌ام تأثیرات متأخر ای. پی. تامپسون را نشان دهم. …. (دنباله…)

نامۀ سرگشاده به پیشگاه کارگران، سازمان ها و سندیکاهای کارگری بین المللی و همه وجدان های آگاه

همبستگی بین المللی طبقۀ کارگر ایجاب می کند که کارگران همۀ کشورها، بویژه کشورهائی که در آنها کارگران هنوز از حقوق ابتدائی آزادی بیان و اعتراض و گردهمائی و تشکل برخوردارند، ضمن پشتیبانی از جنبش هم طبقه ای های خود در ایران،  سیاست های ضد کارگری و ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و حکومت های خود را وادار سازند که رژیم ایران را به احترام به حقوق کارگران در چارچوب اصول و حقوق بین المللی کار موظف نمایند. …. (دنباله…)

ساسان صدقی نیا: خط تولید فوردیستی اوج دموکراسی کاپیتالیستی

خط تولید فوردیستی اوج دموکراسی کاپیتالیستی بود، جامعه مدنی با میانجی ابزار سیاسی خود می توانست در تبادل منافع صوری و داد و ستدی با حیات سیاسی یعنی دولت قرار بگیرد مضمونی دموکراتیک که برگرفته از تفکیک امر والا و امر عام در اندیشه مدرن بود. امر والا و امر عام در هنر و سیاست غلبه ای برگرفته از قرار گرفتن اسطوره دانایی و مغز/فکری بر فراز بدن عام/یدی. مغز در اوج دموکراسی چون نماینده ای برای امر عام ظاهر می گشت. …. (دنباله…)

ماندانا صادقی: ماجرای هفت تپه و حواشی فایل صوتی

به دنبال راست‌آزمایی‌های بیشتر پیرامون این فایل صوتی بودم که امروز متوجه شدم این فایل صوتی در فضای مجازی منتشر شده است. به همین دلیل و به منظور روشنگری، لازم دیدم نکاتی را پیرامون این فایل به اختصار توضیح دهم. …. (دنباله…)

من کاپیتالیزم/ capitalism هستم!

درصد قابل توجهی از مردم دنیا، صاحب کمتر از یک درصد از ثروت جهان هستند. یک درصد از مردم دنیا هم صاحب درصد قابل توجهی از ثروت جهان می‌باشند. …. (دنباله…)

۴ میلیون فارغ‌التحصیل بیکار روی دستمان باقی مانده/ چرا نظام آموزشی بازخواست نمی‌شود؟

نرخ بیکاری بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مدام به نداشتن تخصص و مهارت آنها حواله داده می‌شود. آیا قرار است با ایجاد دوره‌های مهارت‌آموزی ورود آنها به بازار کار بازهم به تاخیر بیفتد؟  …. (دنباله…)

بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور در اعتراض به افزایش شدید نرخ تغذیه و تصمیم گیری های سودجویانه مسئواین این عرصه

تغذیه از فاکتورهای مهم در موفقیت تحصیلی و جزئی لاینفک از زیست دانشجویی است. سلامت جسمی و روانی دانشجویان به عنوان سرمایه های انسانی بالقوه ی کشور، بی شک منوط بر بهره‌مندی از رفاهیات از جمله تغذیه با کیفیت و در شان این قشر می باشد. حال آنکه روز به روز زیست دانشجوئی سخت تر شده و با مخاطرات و تهدیدهای فراوان مواجهه دارد. …. (دنباله…)

دمیتری سدوف: «قدرت نرم» سخت چین، «انقلاب کنفوسیوس» یعنی چه؟

دولتهای غربی با اظهار نگرانی عمیق خود از تأثیر نفوذ «قدرت نرم» چین در میان جوانان، تصمیم گرفته‌اند به اقدامات متقابل دست بزنند. با این وجود، چین در خارج از حوزۀ نفوذ غرب، همچنان به تأثیرگذاری بر روی شعور خوانان ادامه می‌دهد. کاهش تعداد مؤسسات کنفوسیوس در برخی کشورها مانع از افزایش آنها در سایر کشورهای نمی‌شود. زیرا، مبارزه در مقیاس جهانی جریان دارد. …. (دنباله…)