کنتورسازی قزوین هم به خیل شرکتهای خصوصی‌سازی شده ورشکسته پیوست!

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره این شرکت به دلیل پرونده اقتصادی در بازداشت موقت هستند. ….

1718

کارگران کنتورسازی که از سال۸۷ باپدیده خصوصی‌سازی روبرو شده اند، بیش از ۲۰ ماه است که حقوق نگرفته اند و دیروز برای چندمین بار و این بار در مقابل دفتر امام جمعه این شهر تجمع کردند.
کارگرانی که در سال ۸۷ تعدادشان ۹۰۰ نفر بود و امروز به زحمت به ۱۵۰ نفر میرسد و هر سال تعداد آنها کمتر از پیش می شود.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره این شرکت به دلیل پرونده اقتصادی در بازداشت موقت هستند.

https://t.me/kkfsf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.