جلسه دادگاه شاپور احسانی راد

امروز ۱۷ شهریور ساعت ۹ صبح شاپور احسانی راد بر اساس ابلاغیه قبلی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مراجعه نمود. ….

1691

از آنجا که وکیل قبلی ایشان از ادامه وکالت خودداری کرده بود و فاصله آزادی و تشکیل جلسه دادگاه بسیار کوتاه بوده و امکان انتصاب وکیل و مطالعه کیفرخواست و جزئیات پرونده وجود نداشت شاپور احسانی راد بخاطر اینکه بتواند وکیل به دادگاه معرفی نماید درخواستی را مبنی بر تشکیل جلسه دادگاه در زمان دیگری ارائه داد که در نهایت جلسه دادگاه ایشان به روز ۳۰ شهریور موکول شد.

لازم به ذکر است که برای موافقت با درخواست تعویق جلسه دادگاه شاپور احسانی راد نزدیک به سه ساعت در شعبه مذکور مورد بازجویی قرار گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۱۷ شهریور ۹۸
https://t.me/ettehad

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.