«پرنده کوچک»، شعر از محمود طوقی

مفتشان کلمه
مشاطه گران واژه در دهان شب
خنیاگران خاموشی به وقت طرب
پنجره هایشان را
به روی آب و ترانه و سرود می بندند …. (دنباله…)

زنجیره انسانی نه به تخریب محیط زیست در چاهک گناوه تشکیل شد

شمار زیادی ازفعالان و دوستداران محیط زیست با تشکیل زنجیره انسانی درمحل اجرای یک طرح در روستای گردشگری چاهک از توابع شهرستان گناوه با موضوع نه به تخریب محیط زیست برگزار شد. …. (دنباله…)

دادگاه یا بی دادگاه!؟

بر اساس شنیده ها، اسماعیل بخشی به ۱۴ سال که ۷ سال آن اجرایی می شود، اعضای نشریه گام و سپیده قلیان هر کدام به ۱۸ سال که ۷ سال آن اجرایی می شود، محمد خنیفر به ۶ سال زندان که ۵ سال آن اجرایی می شود، محکوم شده‌اند …. (دنباله…)

هفت‌تپه نشانی از غارت اموال کارگران!

اسماعیل در زندان هم که باشد اعتراضات ما کارکران هفت تپه ادامه دارد چرا که زندگی‌ و شغل همه‌ی ما در خطر است. …. (دنباله…)