بازداشت دو دانشجوی دیگر در جریان تجمع دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران

بازداشت دو دانشجوی دیگر به نام های علی غلامی و دانیال جعفری قطعی شد ….

1662
در جریان تجمع روز پنجشنبه ی دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، بازداشت دو دانشجوی دیگر به نام های علی غلامی و دانیال جعفری قطعی شد.
از محل نگه‌داری آنها هیچگونه اطلاعی در دست نیست.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.