یکی از کارگر هفت‌تپه: نیشکر هفت تپه یک واحد صنعتی کشاورزی ؟ یا یک پادگان نظامی؟

پس ترس این حضرات رانت خوار  فقط و فقط از متحد شدن کارگران هست. پس کارگران عزیز وزحمت کش  برای رسیدن به مطالبات خودمان تنها رمز موفقیتمان متشکل شدن ما است ولاغیر. فقط با هم بودنمان میتواند مارا در مقابل سرمایه داران مقاوم واستوار نگه بدارد و با اتحاد می توانیم به خواست های خود برسیم. ….

————————————–

اعتصابات گسترده شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه، از سال ۸۶ آغاز شد. عدم پرداخت دستمزدهای، عدم امنیت شغلی واز همه مهمتر تغییر کار بری و در نهایت تعطیلی شرکت اغاز شده بود، دلیل این‌اعتصاب بود.
در نهایت کارگران با مبارزات خود  صاحبان سرمایه را وادار به  عقب نشینی کردند وشرکتی که با بیش از پنج هزار کارگر با تعطیلی روبرو شده بود مجدد جان تازه به خود گرفت. دراین مدت علی رغم مشکلات متعدد، کارگران روزگار میگذراندند.

در سال  ۹۴ که نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی یا بهتر بگوییم به بخش خصولتی واگذار شد. با آمدن بخش خصولتی، حضرات به به عنوان کارفرما، چه وعده های خوش سرخرمنی که به کارگران ندادن که فیلم های وعدهای داده شده در رسانه های مجازی در آن زمان منتشر شده است. بهر حال بعد از گذشت دوسال، نه تنها شرکت پیش رفتی نداشت  بلکه از آن آب باریکه که داشت، شور بختانه هم افتاد . به طوری که از سال ۹۶ تا آبان ۹۷ کارگران بارها دست به اعتصاب زدند که لازم به بازگو کردن نیست، چرا که‌همه در جریان هستید و رسانهای مختلف فیلم همراه با خبر در ارتباط بااعتصابات آبان وآذر ۹۷، را  منتشر کرده اند.

بعد از اعتصابات آذر و آبان ۹۷ و بعد از بازداشت اسماعیل بخشی وتعداد دیگری از کارگران وفعالین کارگری امروز شاهدآن هستیم که اقای اسد بیگی به همراه شکوهی، مسئول حراست شرکت وتعدادی از شورای اسلامی کار، نه تنها هفت تپه را به#پادگان_ تبدیل کردن، بلکه بیشتر ادارات شرکت یعنی بخشهای داخلی صنعتی مثل اداره کارخانه تجهیزات مکانیکی، خوراک دام و اداره زیر بنای وتدارکات را با گماردن نیروهای خود، شدیدا امنیتی کرده اند!؟
سئوال اینجاست این حضرات نو کیسه ورانت خوار چرا این همه از کارگران واهمه دارند به قول قدیمی ها ، دزد نباش از پادشاه نترس !

پس ترس این حضرات رانت خوار  فقط و فقط از متحد شدن کارگران هست.
پس کارگران عزیز وزحمت کش  برای رسیدن به مطالبات خودمان تنها رمز موفقیتمان متشکل شدن ما است ولاغیر.
فقط با هم بودنمان میتواند مارا در مقابل سرمایه داران مقاوم واستوار نگه بدارد و با اتحاد می توانیم به خواست های خود برسیم.

اتحاد رمز پیروزی است
کارگری از هفت تپه

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.