بیانیه ی انجمن صنفی معلمان کردستان/سقز و زیویه در دفاع و پشتیبانی از فعال صنفی اسکندر لطفی و اعتراض به حکم صادره علیه یاسر امینی آذر و احضار و بازداشت دیگر فعالین صنفی

انجمن صنفی معلمان کردستان ضمن دفاع تمام قد از همکاران و فعالان صنفی و محکوم نمودن این گونه اقدامات، بازداشتها، احضارها و صدور چنین احکامی؛ از مسوولین، ضابطین و دستگاه قضایی می خواهد این روش منسوخ و به دور از عقلانیت را کنار نهاده، به جای سرکوب فعالین صنفی و مدنی کسانی را که مسبب این اوضاع و شرایط غیرقابل تحمل بوده اند و هستند را مورد مواخذه قرار دهد و رسالت حقیقی خویش را بازیابد. ….

————————————————–

به نام خداوند جان و خرد

متاسفانە روند احضارها، بازداشتها و صدور احکام ناعادلانه برای همکاران صنفی امان در ماههای اخیر سرعت گرفته، گویی دستهایی درکار است تا با برخوردهای غیرقانونی و سلیقه ای فضای رعب، ترس و انفعال را بر مطالبه گری و حق خواهی معلمان ایجاد کرده و یا اینکه مسیر مطالبات و اهداف را به بیراهه بکشانند.  اینگونه اقدامات نه تنها جامعه ی فرهنگیان را از مسیر مطالبه گری و عدالت خواهی منصرف نکرده بلکه آنها را بیش از پیش در جهت رسیدن به خواسته ها مصمم تر خواهد کرد.

با اینکه بارها تشکل های صنفی و در راس آنها شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده اند که خواسته ها و روش های مطالبه گری ما صنفی و منطبق بر مواد مصرح در قانون اساسی و حقوق شهروندی است اما متاسفانه باز شاهد برخوردها و صدور این احکام هدفمند و به دور از ضابطه و عقلانیت بوده که با روح جامعه ی مدنی و دموکراتیک در تضاد است.

بارها اعلام کرده ایم کنش هایی نظیر تحصن و تجمع قانونی بوده از بدیهیات مطالبه گری و ابزاری برای حق خواهی مردم و نهادهای مدنی است.
برخورد قهرآمیز، خشن و همراه با سرکوب به جای به رسمیت شناختن حق اعتراض و دادخواهی متناسب با نیازها و و یژگیهای امروز جامعه ی ایران نیست.
جامعه ای که در صد سال اخیر دوبار با جانفشانی و خون دادن انقلابهایی را برای برقراری آزادی، دموکراسی و عدالت پشت سرگذاشته است شایسته ی این گونه بی مهری ها نیست!

انجمن صنفی معلمان کردستان ضمن دفاع تمام قد از همکاران و فعالان صنفی و محکوم نمودن این گونه اقدامات، بازداشتها، احضارها و صدور چنین احکامی؛ از مسوولین، ضابطین و دستگاه قضایی می خواهد این روش منسوخ و به دور از عقلانیت را کنار نهاده، به جای سرکوب فعالین صنفی و مدنی کسانی را که مسبب این اوضاع و شرایط غیرقابل تحمل بوده اند و هستند را مورد مواخذه قرار دهد و رسالت حقیقی خویش را بازیابد.

انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه)
۱۳۹۸/۶/۷

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.