بازداشت ” آرام زندی” فعال کارگری در سنندج و ضرب و شتم مادرش توسط ماموران امنیتی

آرام زندی فعال کارگری  به مکان نامعلومی منتقل شدە است. ….

1652

شب گذشته، آرام زندی فعال کارگری در سنندج هنگام بازگشت از محل کارش به منزل، در مقابل چشمان مادر پیرش توسط ماموران امنیتی، بشکلی وحشیانه دستگیر و بازداشت می شود. دستگیری آرام زندی با مقاومت مادر روبرو می شود و ماموران “دایه مریم” را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و وی دچار حمله قلبی می شو

آرام زندی فعال کارگری  به مکان نامعلومی منتقل شدە است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.