ناهید خداجو: با کدام استدلال احکام ناعادلانه و قرون وسطایی را برای کارگران رقم میزنید؟

نسرین جوادی به چه جرمی باید به ۷سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شود؟ ….

—————————————————

۱۱اردیبهشت روز جهانی کارگر با فراخوان تشکلهای مستقل کارگری برای تجمع مقابل مجلس که ”خانه ملت” نامیده میشود تجمعی را تشکیل دادیم. ۲۰دقیقه از اجتماعمان نگذشته بود که لباس شخصیها و نیروهای انتظامی به تجمع حمله کرده وبیش از ۵۰نفر را بازداشت کردند.
روز جهانی کارگر روز ما کارگران ،دانشجویان ،معلمان وستم دیدگانی است که از ابتدایی ترین امکانات زندگی محروم بوده و همیشه مورد تعرض حاکمان قرار گرفته ایم. اول ماه مه روزی است که در اکثر کشورهای جهان مراسمها وتجمعاتی به همین مناسبت برپا میشود بدون اینکه تجمع کنندگان با چنین تعرضاتی روبرو شوند چراکه این روز، روز جهانی ما کارگران است و کسی حق تعرض به ما را ندارد.

نسرین جوادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو شورای کارگری  بازنشستگان (بستا)که در این روز همراه بیش از ۵۰ نفر بازداشت وبعد از ۲۹ روز با قرار وثیقه ۱۳۰میلیونی موقتا ازاد گردید به ۷ سال زندان و۷۴ضربه شلاق و۲سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است . مگر نسرین چه جرمی مرتکب شده است؟ آیا او جرائمی از قبیل اختلاس ،دزدی ،پولشویی و دیگر جرائم اقتصادی مرتکب شده که میتواند معادلات اقتصادی ومعیشتی جامعه را دچار مشکل کند یا اینکه این ما هستیم که قربانی اختلاسگران‌ودزدان وافرادی شده ایم که منافع اجتماعی ما را تاراج کرده اند وکوچکترین خطری هم انها را تهدید نمیکند .

سالهاست ما کارگران‌با توجه به شرایط معیشتیمان چنان فاجعه ای بر زندگیمان آوار شده که دمار از روزگارمان‌ درآمده وادامه این شرایط برای ما غیر ممکن شده و مسئولین هیچ پاسخی به چنین شرایط فلاکتباری که بعضا از زبان خود آنها شنیده وبه ان اعتراف میکنند نمیدهند بلکه انتظار سکوت ما کارگران در مقابل چنین شرایطی را دارند .مگر میشود چرخ تولید جامعه بدست کارگران بچرخد وتمام امکانات جامعه را کارگران تولید کنند اما خودشان از کوچکترین سهمی برخوردار نباشند؟ انوقت بمحض اعتراض کارگران به چنین شرایطی مورد تعرض قرار بگیرند و تحت نام اجتماع وتبانی واخلال در نظم ومواردی دیگر که معمولا بکار میگیرند متهم گردند تا کارگران را وادار به عقب نشینی و سکوت کنند.

سالهاست به نام اجتماع وتبانی بر علیه امنیت ملی ما کارگران ،معلمان ،دانشجویان ومردم رنجدیده را محکوم وبه زندان می اندازند .ایا میشود ما منافع خودمان را بخطر بیندازیم! ملت ماییم و اگر امنیت ملی وجود داشته باشد باید امنیت ما مردم باشد که همیشه وارونه جلوه داده شده وتحت نام بخطر انداختن امنیت ملی مارا محکوم کرده اند .مگر میشود مردم برعلیه منافع خودشان اقدام کنند. چگونه است که منافع ما کارگران در دستان سرمایه داران وکارفرمایان ودولتیان قرار گرفته وخود مامزدبگیران از آن محرومیم  انگاه بمحض خواستن حق وحقوقمان امنیت خودمان را بخطر میاندازیم ؟؟؟!!بر کسی پوشیده نیست که کارگران ومزد بگیران با خواست مطالباتشان  منافع سرمایه داران  وکارفرمایان را  بخطر میاندازند وهمیشه با حربه وارونه جلوه دادن‌ چنین تعریفی به اسم قانون ما را به زندانهای طویل المدت و حکم قرون وسطایی شلاق محکوم میکنند .طبیعی است که هیچ انسانی که از تولیدات خود سهمی نصیبش نمیشود سکوت نخواهد کرد وبرای گرفتن حقشان دست به  اعتراض ،اعتصاب وتجمع میزنند.
طبیعی است من کارگری که جوانی وزندگیم را گذاشته ام تا بتوانم زندگی مناسبی داشته باشم در مقابل تحمیل فقر مفرط سکوت نخواهم کرد .طبیعی است که تعریف وارونه امنیت ملی را کسی برسمیت نمیشناسد. اگر چنین وارونگی که سالهاست بخورد ملت میدهید واقعی بود اینهمه اعتراض ،اعتصاب وتجمع برای احقاق حق وحقوقمان وجود نداشت .گیرم که اقایان حاکم صدها نفر را هم تحت نام اخلال در نظم وبخطر انداختن امنیت ملی به زندان محکوم کنند جواب میلیونها انسان گرسنه را که ماهها دستمزدهای ۷برابر زیر خط فقر را دریافت نکرده اند و با اینکار باعث بالا رفتن امار خودکشی ،دزدی ،فقر وفلاکت ،کودکان کار ،گور خوابی واعتیاد در جامعه شده است را چگونه میدهند . جواب فریاد زدن مطالباتمان زندان وشلاق قرون وسطایی است؟ آقایان بجای پاسخ به مطالبات مردم صورت مسله را پاک میکنند با این تصور که با به بند کشیدن جمعی از معترضان میتوانند مانع اعتراصات وتجمعات واعتصابات جهت گرفتن حق وحقوقمان شوند .پیچیدن چنین نسخه ای کوچکترین پاسخی نخواهد گرفت بلکه ادامه چنین وضعی شرایط را روزبروز بغرنجتر میکند
من حکم زندان وشلاق نسرین ونسرینها را محکوم میکنم وخواهان ازادی بدون قید وشرط همه زندانیان هستم .

ناهید خداجو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران
https://t.me/ettehad

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.