تجمع امروز بازنشستگان روبروی وزارت کار + کلیپ

امروز بیش از پانصد نفر در این تجمع شرکت کردند ….

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

طبق فراخوانی که بازنشستگان در اعتراض به نادیده گرفتن خواست هایشان داده بودند و ۳۴  گروه از سراسر ایران با امضا خود از این تجمع حمایت کرده بودند، امروز بیش از پانصد نفر در این تجمع شرکت کردند. شعارهای تجمع از این قرار بودند:

تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم
مسئول بی کفایت  استعفا استعفا
معیشت  منزلت  سلامت حق مسلم ماست
نیاز ما این زمان معیشت است و درمان
معلم زندانی آزاد باید گردد
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
تامین اجتماعی مجلس دولت بس است فریب ملت
حقوق های نجومی فلاکت عمومی
خط فقر ۷ میلیون حقوق ما دو میلیون
فریاد  فریاد از این همه بیداد

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.