همایش شعر و سخن در شهرهای استکهلم و گوتنبرگ سوئد

استکهلم: ۶ سپتامیر
گوتنبرگ: ۷ سپتامبر ….

—————————————————-

Iran-pen

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.