پروین محمدی دادگاهی شد

پروین محمدی نائب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج دادگاهی شد. ….

1640

در این جلسه دادگاه که جهت بررسی شکایت علیه پروین محمدی به اتهام ” تبلیغ علیه نظام” برگزار گردید، پروین محمدی به ارائه دفاعیات از خویش پرداخت.

پروین محمدی روز ششم اردیبهشت همراه دیگر کارگران در پارک جهان نمای کرج دستگیر شد و پس از پانزده روز بازداشت موقتاً به قید کفالت آزاد گردید.
دستگیری و محاکمه کارگران به دلیل فعالیتهای صنفی و طرح خواست و مطالبات معیشتی تعرض آشکار به حقوق انسانی کارگران است و ضمن خواست خاتمه پیگیری قضایی کارگران خواهان آزادی تمامی کارگران دربند می باشیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران
۲ شهریور ۹۸
https://t.me/ettehad

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.