جلسه دوم دادگاه حسن سعیدی شنبه ۲۶ مرداد ماه برگزار خواهد شد

جلسه دوم دادگاه حسن سعیدی از بازداشت‌شدگان روز کارگر شنبه ۲۶ مرداد ماه برگزار خواهد شد. ….

۱۶ مرداد ماه جلسه‌ای برای رسیدگی به پرونده حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، به اتهام شرکت در تجمع روز کارگر تشکیل شد.  در این جلسه کیفر خواستی خوانده شد و  اتهامات “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” و “اخلال در نظم و آسایش عمومی” به وی تفهیم شد.

در جلسه نخست قاضی پرونده با درخواست حسن سعیدی موافقت نمود و برای ورود وکیل به پرونده، ادامه رسیدگی را به جلسه‌ای دیگر در روز شنبه ۲۶ مرداد موکول کرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.