گزارش از دادگاه کارگران هفت تپه در شوش

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دادگاهی کارگران هفت تپه را محکوم  کرده و خواستار پایان دادن به محاکمه کارگران می باشد. ….

“کارگر هفت تپه ایم ،گرسنه ایم ،گرسنه ایم”

امروز چهارشنبه ۲۳ مرداد در دادگاه شوش، ۱۴ نفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه محاکمه شدند.

آقایان، مسلم آرمند، امید آزادی،  محمد خنیفر، علی بنی سعد، منصور بنی نعامه، فیصل سعالبی، عادل سماعین، رستم عبداله زاده، عصمت اله کیانی، سید اسماعیل جعادله، قاسم سرخه، حسین انصاری، صاحب زهیری و محمد انصاری، آمرور در دادگاه شوش محاکمه شدند.
اتهام درج شده در پرونده عبارت بود از تجمع غیر قانونی در راستای خواست  تغییر مدیریت و آزادی اسماعیل بخشی.

کارگران ضمن دفاع از تجمعات خود عنوان کردند که ما از حقوق خود دفاع کرده ایم ، بعضی از مطالبات کارگران عبارت است از :
۲ ماه حقوق عقب افتاده و مزایای عقب افتاده ، عدم واریز حق  بیمه، عدم  اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین مشکل  قرار داد کارگران .

لازم به یاد آوری است این کارگران در ارتباط با تجمع ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ که تجمع یک ساعتی بود، دادگاهی شده اند.
خانم فرزانه زیلابی بعنوان وکیل مدافع  جمعی از کارگران هفت تپه، در دادگاه حضور داشت و به دفاع از موکلان خود پرداخت.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دادگاهی کارگران هفت تپه را محکوم  کرده و خواستار پایان دادن به محاکمه کارگران می باشد.
به جای محاکمه کارگران گرسنه که به اشکال گوناگون مورد ستم و‌استثمار و بی حقوقی قرار می گیرند،چرا صاحبان سرمایه که دست رنج کارگران را چپاول می کنند، محاکمه نمی شوند؟!

زنده باد اتحاد و‌همبستگی کارگران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۳ مرداد ۹۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.