درخواست جمعی از امیرحسین محمدی‌فرد برای شکستن اعتصاب

ما امضاکنندگان این نامه، ضمن تاکید بر خواسته به‌جا و برحق آقای امیرحسین محمدی فرد که در جریان اعتراضات و درخواست‌های کارگران نیشکر هفت تپه، به حمایت از آنان برخواست، مصرانه و مشفقانه از ایشان درخواست می‌کنیم که از این تصمیم انصراف داده و جان عزیز خود را در معرض آسیب قرار ندهند. ….

————————————————–

یکی از بازداشت‌شدگان پرونده اعتراضات کارگری هفت تپه، امیرحسین محمدی فرد، امروز پس از مخالفت دادگاه با تبدیل قرار بازداشت موقت همسرش ساناز اللهیاری و با ناامید شدن از پذیرش وثیقه، اعلام اعتصاب غذای خشک کرده است.
خبر همین قدر صریح و سرراست است؛ جان در قبال «آزادیِ موقت»، «آزادیِ محدود»…

با توجه به اینکه ایشان اکنون بالغ بر سی و هفت روز است که از خوردن هرگونه غذا امتناع کرده است و در شرایط ضعف شدید جسمی قرار دارد، این تصمیم ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری برای سلامتی ایشان در پی داشته باشد.

ما امضاکنندگان این نامه، ضمن تاکید بر خواسته به‌جا و برحق آقای امیرحسین محمدی فرد که در جریان اعتراضات و درخواست‌های کارگران نیشکر هفت تپه، به حمایت از آنان برخواست، مصرانه و مشفقانه از ایشان درخواست می‌کنیم که از این تصمیم انصراف داده و جان عزیز خود را در معرض آسیب قرار ندهند. روشن است که رعایت حقوق زندانیان و فهم مطالبات بر حق آنان انتظار ما از همه مراجع مسئول در این پرونده است.

جهت حمایت از اعتصاب غذای امیرحسین محمدی‌فرد و درخواست شکستن اعتصاب غذای خشک ،از طریق لینک زیر پتیشن را امضا نمایید.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfIo_6×2dwImbg77sSvqb49MaynaJaLAOnqdVdLuuXaoJY1Q/viewform

کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه
https://t.me/zendani7tapeh

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.