امیرحسین محمدی فرد سردبیر نشریه گام و زندانی محبوس در اوین به اعتصاب غذای خشک خود پایان داد

با سپاس فراوان از اعلام همبستگی شما و دوستان که برای ما زندانیان سیاسی سبب دلگرمی و مایه افتخار است. نظراتتان را با کمال احترام از جان و دل می پذیرم با تشکر ….

——————————————————

نامه ی قدردانی امیر حسین محمدی فرد

سلام به همه ی رفقا و دوستان
نامه‌ی پرشور بیانیه هایی که نشان از همبستگی دارد و امضاهای سرشار از همدلی و محبت های دلگرم کننده و امید دهنده‌ی شما رهبران و فعالان جنبش کارگری ،سوسیالیست ها ،نویسندگان همیشه متعهد به حق آزادی بیان و تمامی ازادی خواهان و برابری طلب ها و همه‌ی کسانی که خودشان را هم قدم بنده خواندن با افتخار و احترام فراوان و از صمیم قلب می پیذیرم.
به این دلواپسی شما عزیزان و متعهدان طبقه ی کارکر و توده های زحمتکش ارج می نهم و با تمامی وجودم احترام گذاشته و تشکر می کنم.

ممنون!

لذا به پاس محبت و نگرانی شما عزیزان به اعتصاب خشک خود با گذشت ۴۸ ساعت پایان داده و از پشت دیوارهای بلند زندان اوین احساس می کنم در کنار شما رفقا و دوستان هستم!
اما در اعتراض با اقدام فراقانونی عوامل امنیتی و قضایی مبنی بر عدم تودیع وثیقه ی اعلام شده برای بنده و همسرم ساناز الهیاری و در اعتراض به بازداشت دوباره عسل محمدی،عضو هئیت تحریریه نشریه گام،و سرکوب رفقای معترض به سرکوب و دستگیری آنان در مقابل دادگاه خالی از عدالت(انقلاب) رفقای در بند،هیراد پیر بداقی،رهام یگانه و فرید لطف آبادی و خواست ازادی شان همچنان اعتصاب تر را ادامه خواهم داد.

با سپاس فراوان از اعلام همبستگی شما و دوستان که برای ما زندانیان سیاسی سبب دلگرمی و مایه افتخار است . نظراتتان را با کمال احترام از جان و دل می پذیرم با تشکر
امیر حسین محمدی فرد
بیست و دوم مرداد نود هشت
بند چهار زندان اوین

کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه
https://t.me/zendani7tapeh

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.