تیغ برهنه برفراز سر مشعلداران آزادی و برابری

گفتگوی امیر جواهری با همایون ایوانی، زندانی سیاسی پیشین در نظام جمهوری اسلامی ….

—————————————————–

بخش اول:
تیغ برهنه برفراز سر مشعلداران آزادی و برابری

بخش دوم:
تیغ سرکوب جمهوری اسلامی را تنها با حمایت مستمر مردمی از زندانیان سیاسی میتوان ناکارا کرد

—————————————————–


متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.