جلسه اول رسیدگی به اتهامات حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد

چهارشنبه شانزدهم مرداد رسیدگی به اتهامات حسن سعیدی عضو برجسته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد. ….

1578

ایشان از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس می باشد و پس از سی وسه روز بازداشت موقت در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین با تودیع وثیقه ۳۳۰ میلیون تومانی دوازدهم خرداد از زندان موقتا آزاد شد.
پس از تفهیم اتهام به سعیدی دادگاه موافقت نمود برای ورود وکیل به پرونده ادامه رسیدگی در جلسه بعدی که در روز ۲۶ مرداد برگزار خواهد شد، انجام شود. اتهامات وارده به ایشان، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی می باشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت و محاکمه حسن سعیدی که به دلیل فعالیت های ایشان برای احقاق حقوق کارگران می باشد را محکوم می کند و خواهان رفع اتهامات وارده بر ایشان و خاتمه تعقیب امنیتی _ قضایی از ایشان می باشد.

t.me/vahedsyndica

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.