اطلاعیه نهادهای همبستگی در رابطه با محاکمه نان ـ کارـ آزادی،اداره شورایی

روز شنبه ۱۲ مرداد ۹۸ آغاز محاکمه کارگران ومدافعان آنان در بیدادگاه های جانیان سرمایه در ایران است. این محاکمه، محاکمه نان ـ کارـ آزادی است. ….

1560

کارگران نیشکر هفت تپه  با شعار نان، کار،آزادی، اداره شورایی فار نوینی در جنبش طبقاتی ایران را رقم زدند وآلترناتیو شورایی ,از مبارزه رودرروی کارگران  با نظام سرمایه‌داری فاشیستی جمهوری اسلامی تولد یافت.
اعتراضات فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه، اتحاد و همبستگی مبارزه طبقاتی را گسترش داد و جان تازه ای به جامعه بخشید.
محاکمه فعالان کارگری هفت تپه ومدافعان آنها، اعلام جنگ آشتی ناپذیر بردگی مزدی با جنبش طبقاتی وآلترناتیو شورایی است.

علیه هرگونه ستم ونابرابری، زندان و شکنجه متحد شویم و فعالان جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی را تنها نگذاریم. زندان جای حاکمان جنایت کار دزد وغارت گر است و نه کارگران و مردم زحمتکش.
جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی به وسعت ایران در حرکت است و هر روز گام‌هایش استوارتر  ،اتحاد وهمبستگیش وسیعتر  می‌شود ودر دل سرمایه ترس و وحشت انداخته است که فعالین این جنبش راهراسان دستگیر، شکنجه ودر بیدادگاه هایش محاکمه می کند.
همصدا شویم و به اشکال مختلف مبارزه برای آزادی بی قید و شرط فعالین جنبش کارگری و دیگرجنبش های اجتماعی را گسترش دهیم.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ـ خارج از کشور

۵ شنبه ۱۰ مرداد ۹۸ ـ۱ آگوست ۲۰۱۹
https://t.me/nahadhayehambastegi
http://nahadha.blogspot.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.