پیام از طرف کارگران نیشکر هفت تپه ارسالی به کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران: حمایت از شاپور احسانی راد

در این روزها که گرانی کمر کارگر را  شکسته، انسانی ازادی خواه وترقی خواه که به حمایت از ما کارگران لب به سخن میگشاید را به بدترین شکل سرکوب میکنند و به خیال خودشان میتوانند اینگونه صدای حق طلبان وعدالت طلبان را خفه کنند. ….

——————————————-

بی شک اعمال زورگویانه و ضد حقوق بشری. این حکومت بی پاسخ نخواهد ماند
در این روزها که گرانی کمر کارگر را  شکسته، انسانی ازادی خواه وترقی خواه که به حمایت از ما کارگران لب به سخن میگشاید را به بدترین شکل سرکوب میکنند و به خیال خودشان میتوانند اینگونه صدای حق طلبان وعدالت طلبان را خفه کنند.

متاسفانه با خبر شدیم که آقای شاپور احسانی راد از اعضای هیئت مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران امروز توسط نهادهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده، این عمل به شدت محکوم و مایه ننگ حکومت و سرویس های امنیتی است. سرویس های امنیتی که به جای جلوگیری از قاچاق و بازداشت سردمداران  فساد و به مانند ارتشی برای مفسدان تبدیل شده و هرچه میگذرد این مهم عیان تر شده و دیگر همه میدانند که شعار مبارزه با فساد در حکومت اسلامی هیچ معنایی ندارد، مطمئن باشید شاپور احسانی راد در راه حق علیه باطل قدم نهاده و هیچگونه کار غیر قانونی انجام نداده پس منتظر باشید به مانند دیگر فعالین کارگری به او  اتهامات امنیتی بزنند.

متاسفانه در سالها و ماه های اخیر فشار بر طبقه کارگر بیشتر و بیشتر شده وهروقت صدای کارگری بلند میشود با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی روبرو میشود میدانید چرا ؟چون نسبت دادن این اتهام به متهمان باعث میشود که دادگاه های انان غیر علنی و بدون وکیل برگزار شود واینگونه است که  مقامات حکومتی وقضایی سر خودشان را در برف فرو کرده اند  واینگونه ظالمانه به خیال خودشان قوانین شرع را اجرا میکنند وفکر میکنند کسی متوجه کارشان نمیشود.

بازداشت شاپور احسانی راد را محکوم میکنیم و خواهان ازادی فوری و بدون قید و شرط این عزیز هستیم.
از تمامی نهادهای کارگری بین المللی و اتحادیه های کارگری میخواهیم که عزم خود را جزم کرده وبه حمایت پر رنگ تر از قشر کارگر ایران بپردازد و مقامات   حکومتی را در برابر اعمالشان وادار به پاسخگویی کند ،در سکوت نهادها و اتحادیه های کارگری بین المللی حکومت در حال شکستن  تک تک استخوانهای کارگران. ایران است وقت ان رسیده که فشار را بر این ستمگران انچنان زیاد کنید که دیگر جرات توهین به کارگران که از ضعیفترین قشرها هستند را به خود ندهند.

https://t.me/ettehad

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.