فرح نوتاش: در پس بازی نفتکش های ایران و انگلیس قبضۀ تمام ارکان حکومتی توسط نوکران انگلیس

مطالعۀ دقیق قانون اساسی و دقت در اختیارات ولایت فقیه، که هرمی و از نوع بارز انگلیسی است وظیفۀ هر ایرانی می باشد. و تلاش برای ایجاد قانونی اساسی، در شأن ملت ایران بر اساس احترام به همۀ افراد ملت بجای یک نفر، معنای وجود است. ….

—————————————————–

در پس بازی نفتکش های ایران و انگلیس قبضۀ تمام ارکان حکومتی توسط نوکران انگلیس

اعلامیۀ شمارۀ ۸
جبهۀ مردم برای نجات ایران
فرح نوتاش

اول مرداد  ۲۰۱۹٫۰۷٫۲۳

۲۳ ژوئیه ، اول مرداد ، بوریس جانسون به نخست وزیری انگلیس انتخاب شد. او در مصاحبۀ چند روز قبل،  در تحلیلی، اسلام را دلیل قرن ها عقب ماندن شرق از غرب اعلان کرد و معلوم شد که او تاریخ کشور خود را نمی داند.  که چگونه از قرن هفدهم امپریالیسم انگلیس، با دستکاری اسلام، آن را به عنوان اهرم استعماری بکار گرفته و توسط ملایان تربیت شدۀ مکتب خود، ملل را عقب نگه داشته است.
۴ ژوئیه بریتانیا نفتکش “گریس یک” با دو میلیون بشکه نفت ایران را در تنگۀ جبل الطارق توقیف کرد. آمریکا و ناتو، در تایید آن ، ولی دیگر کشور ها با بهت و سکوت به این تشنج آفرینی انگلیس نگریستند.
سید علی رهبر دزدان ایران، اعلان کرد که ایران خباثت های انگلیس را بی جواب نمی گذارد.
و در روز ۱۹ ژوئیه، ۲۳ تیرماه، فیلم آرتیست های سپاه پاسداران با سرو صورتی پوشانده با کشباف سیاه ، که از هلی کوپتر با طناب وارد نفتکش “سنتا ایمپریو با پرچم انگلیس” می شدند در رسانه ها پخش شد. ناتو و آمریکا آن را دزدی دریایی نامیدند.
و بلاخره جرمی هانت وزیر امور خارجۀ انگلیس در روز ۲۲ ژوئیه اعلان کرد: ناچاریم حضور بیشتری در منطقۀ خلیج فارس داشته باشیم . ما به دنبال رویارویی با دولت ایران نیستیم ولی برای تأمین آزادی کشتی رانی در خلیج فارس باید حضور خود را افزایش دهیم. سپس او ناو ” اچ ام اس دانکن ” را،  راهی خلیج فارس و ناو مونتروز را هم تقویت کرد.
انگلیس اعلان کرد که نفتکش ایران به دلیل تحریم های اتحادیۀ اروپا علیه سوریه توقیف شده است. و اگر ایران تضمین بدهد که دیگر به سوریه نفت ندهد بلا فاصله نفتکش گریس یک را آزاد می کند.
و سپاه ایران هم گفت توقیف نفتکش انگلیس به دلیل تخلف عبور از راه آبی بوده است. و سخنگوی دیگری از هزاران سخنگوی سپاه گفت، ما نفتکش انگلیس را توقیف نکرده ایم، به غنیمت گرفته ایم!
اتحادیه اروپا هرگز به انگلیس که در حال خروج از اتحادیۀ اروپاست مأموریتی برای توقیف درتنگه جبل الطارق نداده بود و سپاسگزاری هم از توقیف نفتکش ایران نکرد. در ضمن  نفتکش ایرانی نیز، بر روی کشتی، اعلام مقصد نکرده بود. پس ماجرا جویی انگلیس بخش از بازی برای رفع مطامع شخصی بود تا اجرای تحریم اتحادیۀ اروپا.

عقب نماندن از قافله ناوهای آمریکا در خلیج فارس وتضمین سهم خود از غنائم آتی، چون همیشه اولین دلیل ورود انگلیس به درون معرکه ها است. و با ارسال ناوهای خود به خلیج فارس به خواستۀ خود رسیده است. سپاه نیز با توقیف نفتکش انگلیسی که ظرفیت نفتی آن هرگز منعکس نشده در صدد کسب وجه و آبرو برای رژیم بی آبروی ملا است. و درتقویت این هدف به افراشتن پرچم ایران بر روی کشتی و پخش اذان مغرب از کشتی و ابراز جمله به “غنیمت گرفته ایم” پرداخته است. و از تنش نفتکش ها برای ترمیم ماسک پاره بر چهرۀ رژیم ملا بهره برداری می کند، تا رژیم را ضد استعماری نشان دهد و پایه های لق سلطنت نوکران انگلیس را استحکام بخشد. مشاور عالی سید علی ، توقیف نفتکش انگلیسی را نقطۀ عطف تاریخ مبارزات مسلمانان می شمارد! و رئیس دفترش، ملا گلپایگانی گفت، سپاه در توقیف کشتی انگلیسی، سر این ها را به خاک سایید. کشوری که زمانی در ایران وکیل و وزیر تعیین می کرد کارش بجایی رسیده که واسطه می فرستد و خواهش می کند تا کشتی را آزاد کنید! و ملا محمد خاتمی در مصاحبه با روزنامۀ گاردین همه را دعوت به گفتگوی تمدن ها کرد و جنگ طولانی بی برنده را در آبهای گرم پیش بینی کرد. و در مصاحبۀ با یورو نیوز در تاریخ  ۱۷ تیر ، ۸ ژوئیه اظهار داشت ، اگر مردم از اصلاحات مایوس شوند، اندک اندک ذهنیت بر اندازی قوت می گیرد و ممکن است خدای نکرده بتوانند موفق شوند. البته محمد خاتمی همواره از زمان عقب و مشاطه گر و ناجی این رژیم انگلیسی بوده است. و کسانی که هنوز در صدند میر حسین موسوی را به ملت ایران غالب کنند ، پیروان خاتمی معلوم الحال هستند.

ولی از سوی دیگر، در پس جنجال توقیف نفتکش ایران توسط انگلیس، اکبر طبری معاون اجرایی حوزۀ قوۀ قضائیه صادق لاریجانی، همراه یکی از اعضای خانوادۀ صادق لاریجانی، بجای خود صادق لاریجانی، توسط قوۀ قضائیه ( ابراهیم رئیسی) دستگیر شدند. ۵ برادران لاریجانی که از نوکران اصیل انگلیس، دو نبش ایرانی و عراقی هستند، دارای کاخ ها و …  بسیار در لندن میباشند ، همچنان در رأس ارکان حکومتی باقی ماندند. . و مسئولیت صادق لاریجانی که ایجاد پوشش قضایی بر تمام دزدی های بزرگ مملکتی، اعدام ایرانیان  و مسئول تخریب و اشاعۀ رشوه و فساد بی پایان در امر قوه قضائیه ایران بود، بجای تنبیه ارتقاء منصب یافت و به عضویت شورای نگهبان منصوب شد.

سیدعلی خامنه ای طبق” قانون اساسی انگلیسی تحمیل شده به ایران توسط مجلس موسسان سراسرملایان انگلیسی ” ، ابراهیم رئیسی را که اول جلاد انگلیس در ایران است و تمام فرزندان ایرانیان را در دادگاه دو دقیقه ای قتل عام کرده به عنوان رئیس قوه قضائیه انتخاب کرده است . و او حق انتخاب نمایندگان شورای نگهبان را با تأیید مجلس دارد. پس کل نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم، طبق قانون اساسی منتخب رهبرند ! و حالا همۀ اعضای شورای نگبان، یک رنگ، از احمدی جنتی تا بقیه در حفظ پایه های سلطنت سید علی، شورای نگبان فسق وفجورایران را تشکیل داده اند.  تا اوامر صادره از جانب انگلیس را همچون” رد کردن لایحۀ الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ، ۱۳ آبان  ۱۳۹۷ انجام دهند. و تقلب در انتخابات ۸۸ و اجرای کودتا را به پایان رسانند . و تصادفی نیست که هنوز محمد خاتمی صحبت از گفتگوی تمدن ها می کند!
کدام تمدن؟ از چیزی صحبت کنید که معنای آن را بدانید. سال ۱۳۶۷ وقتی که شما رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بودید، امضایتان جزو بیست امضای دستور قتل عام زندانیان توسط روح اله خمینی به ری شهری ابلاغ شد. و در قیام دانشجویان در زمان ریاست جمهوریتان ، ایستادید تا فرزندان ملت را از پنجرۀ خوابگاه ها در طبقات ۲-۴ بیرون پرت کنند. این تمدن شماست. هرگز از خود همت انسانی به ملتی که بالا ترین رأی را بشما داد، نشان نداده اید. وهمواره سعی در نجات این رژیم عفریت انگلیسی دارید. چون خود نیز از پیروان همین مکتب اید و هنوز هم حافظ  قانونی هرمی انگلیس، در قانون اساسی ایران، که رژیم را به جنایت عظیمی چون قتل علیرضا شیر محمد علی مجاز میکند هستید! شما ملایان تمدن ندارید و مروج بربریت خالص هستید.
۱ مرداد ، محمد گلپایگانی رئیس دفتر سید علی، در ایجاد آبرو برای رهبر دزدان می گوید : امروز در سایۀ شخصیتی زندگی می کنیم که همواره به یاد فقیران و بیچارگان بوده و همسان با آنان زندگی می کند.
ایشان زندگی متوسط  و زیر متوسط دارند. لیست بلند بالای میلیارد ها دلار و یورویی ایرانیان در حساب پس انداز سید علی و اقوام و نزدیکانش بارها در فضای مجازی پخش شده و دروغ های بزرگ محمد گلپایگانی برای فریب مردم کار ساز نمی گردد. اگر تقیه در اسلام آزاد است!

1536

احمدی جنتی زالوی ۹۳ ساله ، همراه محمد یزدی، مسئول تقلبات انتخاباتی سال ۸۸ ،  که همگی چون رهبرشان زیر خط فقر زندگی می کنند! ۲۰ سال عضو شورای نگهبان فسق وفجور در ایران وجهان.
سودی که از توقیف نفتکش ها نصیب انگلیس شده است:
افزایش حضور در خلیج فارس و نظارت بر محدودۀ سیطرۀ خود، با جانب داری مصلحتی از آمریکا بعد از سقوط بهپاد، با بهانۀ حراست از تحریم های اتحادیه اروپا، و ابراز هم عهدی با اتحادیۀ اروپا !  وحال آنکه  اتحادیه اروپا تشنج آفرینی انگلیس را تایید نکرده و همواره مخالف سیاست های آمریکا در رابطه با برجام و تشنج آفرینی ها یش در آب های گرم بوده است. کمک به محکم تر کردن موقعیت نوکران خود در ایران .
سودی که رژیم ملا برده است
تلاش در کسب وجاهت و آبرو برای رژیم بی آبروی خود، تلاش به مردم فریبی با معرفی خود به عنوان ضد انگلیسی و ضد استعماری بودن، تلاش به محکم کردن موقعیت آتی خود و اسلامیسم، سپردن مشاغل کلیدی به نوکران انگلیس، در ارکان مملکتی و یک دست کردن حاکمیت برای دیکتاتوری لجام گسیختۀ بعد از فرو کشیدن تشنج  در آب های گرم، نجات صادق لاریجانی و ارتقاء او، سر هم بندی دادگاه فرزند قهرمان ملت ایران ” علی رضا شیر محمد علی ” و اعلان ختم پروندۀ او در پس تشنج.
حال آنکه دادگاه بزرگ علی رضا شیر محمد علی، فرزند لایق و قهرمان ملت ایران از محلۀ زحمتکشان تهران، نازی آباد، بزودی توسط ملت دلیر ایران دائر خواهد شد و محاکمۀ آمران اصلی قتل او آغاز خواهد شد. و مجسمۀ تمام قد او با مشعلی در دست ، سمبل جوانان پویای دوران ظلمات رژیم ملا ، در میادین بسیاری نصب خواهد شد.

مطالعۀ دقیق قانون اساسی و دقت در اختیارات ولایت فقیه، که هرمی و از نوع بارز انگلیسی است وظیفۀ هر ایرانی می باشد. و تلاش برای ایجاد قانونی اساسی، در شأن ملت ایران بر اساس احترام به همۀ افراد ملت بجای یک نفر، معنای وجود است.

نه به آمریکا،         نه به انگلیس و ملایانش.

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان
womens-power.farah-notash.com
www.farah-notash.com
Women’s Power

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.