از هر ۴ زن دانش‌آموخته دانشگاه یک نفر بیکار است

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از نرخ اشتغال در بهار امسال نشان می‌دهد، به ازای هر چهار مرد تنها یک زن اقتصاد مشارکت دارد. نرخ بیکاری زنان هم نزدیک به دو برابر این شاخص در گروه مردان است. ….


سهم اشتغال صنعتی زنان کاهش یافته است.

زمانه:
این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی در پایان سه ماه نخست امسال را ۴۰,۶ درصد اعلام کرد که در مقایسه با مدت مشابه یکسال قبل (بهار ۱۳۹۷) نیم درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال گذشته ۴۱,۱ درصد گزارش شده بود. این شاخص برای گروه مردان در بهار امسال ۶۵ درصد اعلام شد که نزدیک به ۴ برابر نرخ مشارکت اقتصادی برای زنان بود. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بهار امسال ۱۶,۱ درصد بود که در مقایسه با بهار سال قبل هفت دهم درصد تنزل یافته است.

مرکز آمار ایران مدعی شده که همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری نیز کاهش یافته و به ۱۰,۸ درصد رسیده است. با این حال نرخ بیکاری زنان همچنان نزدیک به دو برابر مردان است. این شاخص برای گروه مردان ۹,۲ درصد و برای گروه زنان ۱۷,۳ درصد اعلام شده است.

نرخ بیکاری زنان گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال هم در سه ماه نخست امسال ۳۵,۳ درصد گزارش شد که حدود دو برابر نرخ بیکاری کل زنان است. این شاخص برای مردان این گروه سنی ۲۰,۵ درصد گزارش شد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، از هر چهار زن دانش‌آموخته دانشگاه در ایران هم حداقل یک تن بیکار است. نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه ۲۵,۳ درصد اعلام شد در حالیکه برای مردان این شاخص ۱۲,۴ درصد بود. برپایه گزارش مرکز آمار ایران ۴۰,۳ درصد جمعیت بیکار ایران در بهار امسال را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل دادند. سهم بیکاری زنان دانش‌آموخته از کل جمعیت بیکاران ۶۴,۹ درصد اعلام شده است.

بررسی اشتغال در بخش‌های مختلف هم نشان می‌دهد اشتغال زنان در بخش صنعت در مقایسه با بهار یک سال قبل هفتم درصد تنزیل یافته و به ۲۵ درصد رسیده است. این شاخص برای گروه مردان ۳۳ درصد اعلام شد.

سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی نیز با دو دهم درصد کاهش به ۲۱,۷ درصد تنزل یافت در حالیکه اشتغال مردان در بخش کشاورزی نیم درصد افزایش یافت و به ۱۷,۳ درصد رسید.

همزمان با کاهش اشتغال صنعتی و کشاورزی زنان، سهم اشتغال خدماتی زنان  با هشت دهم درصد افزایش به ۵۳,۲ درصد رسید در حالیکه این شاخص برای مردان ۴۸,۸ درصد اعلام شد که در مقایسه با بهار یکسال قبل هفت دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.
سهم اشتغال ناقص زنان هم در بهار امسال افزایش چهار دهم درصدی داشت و به ۶,۱ درصد رسید در حالیکه اشتغال ناقص زنان که به معنای اشتغال کمتر از ۴۴ ساعت در هفته است، در گروه مردان ۳ دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.

مرکز آمار ایران در حالی مدعی کاهش نرخ بیکاری در بهار امسال شده که از آغاز سال جاری شمار کارگران اخراجی افزایش چشمگیری داشته و برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت به دلیل تامین نشدن اعتبار متوقف شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.