برای هادی سلیمانی حکم تعلیق در قرار منع تعقیب صادر شد

هادی سلیمانی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز شنبه ۲۵ خرداد ۹۸ طی تماس تلفنی به دادسرای اوین احضار گردیده بود و با حضور در شعبه ۳  برای شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس آخرین دفاعیات ایشان اخذ گردید. ….

1483

اتحادیه آزاد کارگران ایران:
روز مورخ ۲۵ خرداد ۹۸ قرار منع تعقیب برای ایشان صادر شده است که این حکم به مدت شش ماه تعلیق گردیده است. چنین حکمی به این معنی است که ظرف مدت شش ماه آینده نیز این امکان وجود دارد که تبرئه ایشان لغو گردد. مشابه چنین حکمی نیز پیشتر برای مهدی فخری دیگر عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام شرکت در مراسم روز جهانی کارگر امسال صادر شده است.

هادی سلیمانی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز یازدهم اردیبهشت در تجمع کارگران در مقابل مجلس به همراه ناهید خداجو، نسرین جوادی، فرهاد شیخی و مهدی فخری چهار عضو دیگر اتحادیه آزاد کارگران ایران و قریب به پنجاه نفر از کارگران و بازنشستگان و دانشجویان دستگیر شده بود که پس از چند روز بازداشت در زندان فشافویه در روز پانزدهم اردیبهشت با قرار کفالت موقتاً از زندان آزاد شده بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران هرگونه پرونده سازی برای کارگران به بهانه شرکت در مراسم روز جهانی کارگر را قویاً محکوم می نماید و اعلام میدارد که با تمام توان در مقابل برخورد امنیتی به کارگران می ایستد و خواهان خاتمه دادن به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی کارگران است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.