ضرب و شتم ندا ناجی از بازداشتیان روز کارگر در زندان قرچک

جمال عاملی، همسر ندا ناجی از بازداشتیان روز کارگر، از ضرب و شتم وی در زندان قرچک خبر داده است. ….

neda-naji

او چند روز پیش نیز در مطلبی با عنوان «زندان قرچک جهنم واقعی است» در مورد وضعیت بازداشتیان روز کارگر و نگهداری آنان در زندان قرچک هشدار داده بود:

▪️وضعیت زندان قرچک وحشتناکه، یک جهنم واقعی، ندا ناجی و عاطفه رنگریز و سپیده قلیان به همراه حدود ۱۷۰نفر در بند ۵ در یک سوله زندانی هستند، هیچ تفکیک جرائمی درکار نیست، متهمین به قتل و سرقت و… در کنار زندانیان سیاسی، از این تعداد چند نفر بیماری هپاتیت دارند و یک نفر بیماری سل. وضعیت بهداشتی و درمانی اسفباره، کمترین استانداردها در آنجا رعایت نمی‌شود

آب زندان غیر قابل شرب است و زندانیان باید آب آشامیدنی بخرند و به لطف خصوصی سازی و برون سپاری فروشگاه زندان یک باکس آب معدنی رابه قیمت چهل هزار تومان میفروشد
زمانی که برای پیگیری پرونده ندا پشت در بازپرسی بودم بازپرس به یکی از مراجعین میگفت:«زندان تهران بزرگ برای خودش گوآنتاناموست!»به نظر میرسد این وضعیت درمورد زندان قرچک وتمام زندان هایی که حکومت زندانیان عادی را در آن نگهداری میکند صادق است

بدون شک وجود چنین زندان‌هایی با چنین وضعیت اسفباری خودنقض آشکار حقوق انسان‌هاست زندانهایی که جای هیچ کس با هیچ جرمی نباید باشد چه برسد به زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان روز کارگر

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.