علی نجاتی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد

دادگاه انقلاب تهران علی نجاتی کارگر بازنشسته هفت تپه را به اقدام علیه امنیت ملی و تلیغ علیه نظام متهم کرده است. سندیکای نیشکر هفت تپه با دفاع از علی نجاتی چنین اتهاماتی را محکوم کرده است ….

اخبار روز:
کیفرخواست علی نجاتی، از اعضای سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه دیروز سه شنبه ۱۱ تیرماه ۹۸ پس از حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به وی ابلاغ شد. پرونده وی به همراه ۶ متهم دیگر پرونده پس از جلسه آخرین دفاع، اواخر اردیبهشت ماه به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. در این کیفرخواست که ساعت ۱۰ صبح روز گذشته پس از حضور وی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به وی ابلاغ شده است اتهامات مطروحه علیه وی “-اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” بوده است.

گفتنی است روز چهارشنبه ۲۲ خردادماه ۹۸، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری، امیرحسین محمدی فر و اسماعیل بخشی ۴ تن دیگر از متهمین همین پرونده به صورت جداگانه جهت ابلاغ کیفرخواست به دادگاه انقلاب تهران منتقل شده و به زندان اوین بازگردانده شدند. لازم به ذکر است علی نجاتی در تاریخ ۸ آذرماه ۹۷، در ارتباط با تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۸ بهمن‌ماه سال گذشته پس از حدود دو ماه بازداشت با تودیع قرار به دلیل وضعیت پزشکی موقتا آزاد شد.

تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه ۹۷ در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با “گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران” ارتباط دارند.
فرزانه زیلابی وکیل تعدادی از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت‌تپه، در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفته بود: “این صحنه‌سازی و بازی نابهنجار بی‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت می‌کند”.

فرزانه زیلابی در تاریخ ۲۹ خردادماه در پی مراجعه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با ممانعت قاضی مقیسه از مطالعه پرونده موکلین خود منع شده و طی یادداشتی از کارشکنی های دادگاه مبنی بر حق دسترسی وکیل به پرونده و نحوه برخورد قاضی در خصوص این پرونده خبر داده بود.
در پی ابلاغ کیفر خواست علی نجاتی, سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و شورای بازنشستگان ایران اطلاعیه های جداگانه ای صادر کردند که در زیر می آید :

اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه :

اتهامات وارده به علی نجاتی محکوم است
در پی تماس تلفنی قبلی از طرف دادگاه انقلاب تهران شعبه ۲۸، امروز سه شنبه ۱۱ تیر ماه ۹۸، علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در آن محل حضور پیدا کرد.
در ساعت ۱۰ صبح امروزسه شنبه ۱۱ تیر ماه، کیفرخواست این دادگاه به علی نجاتی بلاغ شد.
اتهام در کیفر خواست عبارت هستند از ؛
۱- اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور.
۲- اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق اقدام تبلیع علیه نظام.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هر گونه پرونده سازی بر علیه علی نجاتی و دیگر کارگران را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این پرونده سازی ها می باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
۱۱تیر ماه ۱٣۹٨


اطلاعیه شورای بازنشستگان ایران:

اتهامات بی ربط و ساختگی علیه فعالین صنفی را متوقف کنید!

طبق اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، علی نجاتی عضو این سندیکای کارگری، امروز سه شنبه ۱۱تیرماه۹٨ ، باتوجه به احضار تلفنی ازقبل، در محل دادگاه انقلاب تهران شعبه ۲٨ حضور پیدا کرد.
در ساعت ۱۰ صبح امروز ، کیفرخواست این دادگاه به علی نجاتی ابلاغ شد.
اتهام در کیفر خواست ایشان مانند کیفر خواست مشترک سایر فعالین صنفی-اجتماعی شامل:
۱- اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور
۲- اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق تبلیغ علیه نظام.

شورای بازنشستگان ایران ادامه سیاست سرکوب از جمله حربه امنیتی کردن اعتراضات معیشتی و پرونده سازی برای فعالین اعتراضات اجتماعی را بشدت محکوم کرده و خواهان توقف چنین احضاریه ها و پایان دادن به رویه قضائی و امنیتی برای فعالین صنفی از جمله علی نجاتی ست.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.