برکناری رئیس دانشکده علامه طباطبایی به خاطر رونمایی از کتاب ‘فروپاشی’ هدی صابر

علت برکناری او برگزاری مراسم رونمایی از کتاب “فروپاشی”، نوشته هدی صابر عنوان شده است. ….

——————————————————

بی بی سی:
حسن طائی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از کارش برکنار شده است. علت برکناری او برگزاری مراسم رونمایی از کتاب “فروپاشی”، نوشته هدی صابر عنوان شده است.
آقای صابر از فعال ملی مذهبی بود که خرداد ماه ۱۳۹۰ در اعتراض به آنچه مرگ مشکوک هاله سحابی خوانده بود، اعتصاب غذا کرد. او به فاصله کوتاهی پس از شروع اعتصاب غذا در زندان درگذشت.
سعید مدنی، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و فرشاد مومنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این مراسم حضور داشتند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.