استان تهران به ۱۸ هزار کلاس جدید نیاز دارد

علی شهری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران با ابراز نگرانی نسبت به سه شیقته شدن مدارس در برخی نقاط تهران گفت: متوسط تراکم دانش آموزی در مدارس تهران ۳۲ نفر است و ۸ نفر بیشتر از سرانه متوسط کشوری است. کلاس هایی داریم که تا لب سکو و تخته، دانش آموز نشسته و حتی امکان حرکت معلم در بین دانش آموزان مشکل است وی افزود: ۱۲ هزار کلاس درس نیاز است که با درنظرگرفتن جمعیت فعلی دانش آموزی برآورد شده است و اگر رشد جمعیت را لحاظ کنیم به ۱۸ هزار کلاس در چندسال آینده نیاز خواهیم داشت. مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با بیان اینکه تعداد واحدهای مسکونی مسکن مهر ۳۴۵ هزار واحد در تهران است که ۳۸۷ مدرسه ۱۵ کلاسه حتی دوشیفته با ۵ هزار و ۸۰۰ کلاس درس نیاز دارد گفت: از این تعداد، فقط ۹۷ مدرسه و کمتر از یک سوم آماده شده و فعال است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.