دادگاه سیدرسول طالب مقدم از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد امروز ۲۷ خرداد برگزار نگردید

1430

از آنجایی که وکیل پرونده دسترسی به پرونده این کارگر سندیکایی نداشت با موافقت قاضی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب محاکمه این راننده سندیکائی به روز سه شنبه چهارم تیر ماه موکول شد.
سید رسول طالب مقدم ازبازداشتی های روز جهانی کارگر است که با قراروثیقه  ۲۸۰میلیون تومانی ازبند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد این کارگر قرار است به اتهامات  اقدام علیه امنیت ملی ازطریق فعالیت  تبلیغی علیه نظام و اتهام اخلال درنظم عمومی درشعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه شود.

https://t.me/vahedsyndica

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.