گفتگوی امیر جواهری با رفیق مینا خانی پیرامون مسائل زنان و سرکوب همه جانبه آنان در ایران

گفتگوی تلویزیون راه کارگر با رفیق مینا خانی که از فعالان جسور جنبش زنان کشور و از کنشگران مدافع حقوق فرودستان جامعه می باشد. ….

——————————————————–

در جریان هستید که فضای جامعه ایران بشدت ملتهب می باشد، حاکمیت برای ترساندن مردم شمشیر را از رو بسته و در گام نخست، به سراغ سرکوب زنان در عرصه های گوناگون رفته است، در چند هفته اخیر مسائل مربوط به زنان کشور در رسانه های همگانی بازتاب گسترده ای داشته است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.