چای – گپ و گفت – سیاست در پاتوق کتاب اندیشه – گوتنبرگ (سوئد)

دیدار و گفتگو با فرشید فریدونی نویسنده، دکترای علوم سیاسی واستاد دانشگاه و از گردانندگان “پژوهش جنبشهای اجتماعی ایران” ….

1412

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.