کارگران حفاری شمال: دو ماه حقوق نگرفته‌ایم

کارگران حفاری شمال بین یک تا دو ماه معوقات مزدی پرداخت نشده دارند با این وجود روابط عمومی شرکت می‌گوید: کارها در حال انجام است و انشاءلله در روزهای آینده پرداخت‌ها صورت می‌گیرد. ….

ایلنا:
کارگران شرکت حفاری شمال در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت معوقات مزدی خود انتقاد کردند.

این کارگران می‌گویند: همه پرسنل شرکت ازجمله ستادی‌ها و عملیاتی‌ها هنوز دستمزد اردیبهشت ماه را نگرفته‌اند؛ تعدادی از کارگران و پرسنل شرکت، حتی دستمزد فروردین ماه خود را تا امروز که بیستم خرداد است، نگرفته‌اند. این کارگران ضمن ابراز نگرانی از تاخیر پیش آمده، می‌گویند: نگرانیم که نکند در روزهای باقیمانده از خرداد، مطالبات مزدی ما پرداخت نشود. این کارگران که بخشی از آنها روی دکل‌های نفتی مشغول به کار هستند، شرایط را معلول وضعیت اقتصادی فعلی می‌دانند و نسبت به چشم‌انداز آینده ابراز نگرانی می‌کنند.

خاتمی (مدیر روابط عمومی شرکت حفاری شمال) در این رابطه به ایلنا گفت: جای هیچ نگرانی نیست و کارها روی روال است. وی در ارتباط با تاخیر پیش آمده گفت: مراحل پرداخت در حال انجام است و انشالله در روزهای آینده پرداخت‌ دستمزدهای معوق پرسنل شرکت صورت می‌گیرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.