پاتوق کتاب اندیشه – گوتنبرگ (سوئد) باهمکاری اتحادیه آموزشی کارگران سوئد (آ- ب- اف) برگزار می کنند: چای – گپ و گفت – سیاست

دیدار و گفتگو با فرشید فریدونی نویسنده ، دکترای علوم سیاسی واستاد دانشگاه و از گردانندگان “پژوهش جنبشهای اجتماعی ایران” ….

1410

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.