سرودی برای زنان بازداشت شده در روز جهانی کارگر و تمام زنانی که از مبارزه برای آزادی و برابری دست نمی‌کشند

ندا ناجی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و ناهید خداجو ….


سرود زنان

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.