گردهمایی ائتلاف “همبستگی” در فرانکفورت

روز ٣٠ مای نمایندگان احزاب تشکیل دهنده ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” برای بحث و نظر در مورد چگونگی ادامه کار و تحلیل وضعیت سیاسی منطقه و ایران گردهم آمدند. این گردهمایی در روز بعد ادامه داشته است. ….

اخبار روز:

روز ٣٠ مای نمایندگان احزاب تشکیل دهنده ائتلاف “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” برای بحث و نظر در مورد چگونگی ادامه کار و تحلیل وضعیت سیاسی منطقه و ایران گردهم آمدند. این گردهمایی در روز بعد ادامه داشته است.

در روز اول این گردهمایی نمایندگان احزاب، تحلیل خود را از اوضاع سیاسی منطقه و ایران و همچنین ارزیابی از جنبشهای موجود و چگونگی همکاری بیشتر برای ادامه راه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به بحث و گفتگو گذاشتند.
در این نشست همچنین پیشنهادهای نمایندگان احزاب برای نیازها و اولویت بندیها و دورنمای فعالیتهای مشترک ائتلاف و نگاه به شکل کار “همبستگی” به صورت دقیق و مشخص مورد تبادل نظر شرکت کنندگان قرار گرفت.
ائتلاف “همبستگی” که برای دمکراسی، جدائی دین از دولت، جمهوری و فدرالیزم همکاری مشترکی را از ١۶ نوامبر ٢٠١٨ آغاز کرده شامل احزاب اتحاد دمکراتیک آزربایجان – بیرلیک، جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، حزب دمکرات کردستان، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومهله کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران و کومهله زحمتکشان کردستان است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.