توئیتر و فیسبوک صدها حساب جعلی حکومت ایران را حذف کردند

در توضیح این تصمیم شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توئیتر تصریح نموده‌اند که بسیاری از این حساب‌های جعلی، خود را وابسته به روزنامه‌ نگاران معرفی و یا هویت نامزدهای انتخابات میاندوره ای ٢٠١۸ آمریکا را جعل می‌کردند. ….

—————————————————-

رادیوفرانسه:
شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توئیتر صدها حساب کاربران وابسته به حکومت ایران را مسدود کرده‌اند. در توضیح این تصمیم شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توئیتر تصریح نموده‌اند که بسیاری از این حساب‌های جعلی، خود را وابسته به روزنامه‌ نگاران معرفی و یا هویت نامزدهای انتخابات میاندوره ای ٢٠١۸ آمریکا را جعل می‌کردند.

شرکت امنیت سایبری “فایرآی” به فیسبوک هشدار داده بود که شماری از این حساب‌ها در شبکه‌های فیسبوک و توئیتر مضامین همسو با منافع سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تبلیغ می‌کنند. به این ترتیب فیسبوک خبر داده است که ۵١ حساب، ٣۶ صفحه و ٧ گروه و ٣ حساب در اینستاگرام را که “رفتاری غیراصیل” داشته و وابسته به حکومت ایران بوده‌اند، حذف کرده است. “رفتار غیراصیل” معمولاً به حساب‌ها و صفحاتی اطلاق می‌شود، که به صورت دروغین خود را معرفی می‌کنند.

توئیتر نیز گفته است که در اوایل ماه مه ٢۸٠٠ “حساب غیراصیل” را که وابسته به حکومت ایران بوده حذف کرده و بررسی محتوای آنها ادامه دارد.

فیسبوک گفته است : افرادی که این صفحات را اداره می کردند و در ایران به سر می‌بردند، مدعی بودند که در آمریکا و اروپا هستند و بعضاً خود را به عنوان رسانه‌های حقیقی خاورمیانه یا روزنامه نگار معرفی می‌کردند و با استفاده از هویت‌های جعلی با نمایندگان، خبرنگاران، دانشگاهیان و فعالان سیاسی ایرانی خارج از کشور مصاحبه می‌کردند. به گفتۀ فیسبوک و شرکت امنیت سایبری “فایرآی” این حساب های جعلی کشورهای آمریکا و بریتانیا را هدف قرار می‌دادند و برخی از آنان هویت و اسامی اشخاص حقیقی برخی نامزدهای جمهوری خواه آمریکا در انتخابات این کشور را جعل می‌کردند. شرکت “فایرآی” تصریح کرده است که برخی از این هویت‌ها و حساب‌های جعلی تبلیغ منافع جمهوری اسلامی ایران را با ارسال نامه و مقاله به نام رسانه‌های حقیقی انجام می‌دادند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.