دو گفتگو با مهرداد درویش پور درباره افزایش خطر جنگ و وظایف هواداران صلح و دمکراسی

در این گفتگوها بر اهمیت تقویت صدای سوم علیه میلیتاریسم آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و خطر جنگ و در دفاع از صلح و دمکراسی تاکید شده است. ….
—————————————————-


گفتگوی حسن اعتمادی با مهرداد درویش پور درباره
تشدید بحران آمریکا با جمهوری اسلامی و نقش و وظیفه اپوزیسیون


گفتگوی کوروش پارسا از کانال جمهوری ایرانی با مهر داد درویش پور در مورد تنش بین ایران و آمریکا و احتمال جنگ

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.