اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در حمایت از جنبش دانشجویی

دانشجویان بارها اعلام داشته اند «فرزند کارگرانیم‌، کنارشان میمانیم». این گفته تنها بیان یک شعار نیست بلکه یک واقعیت انکار ناپذیر است که اکثریت دانشجویان، فرزندان کارگران و زحمتکشان در ایران هستند. ….

————————————————–

دانشجویانی که بعد از فارغ التحصیل شدن با داشتن مدارک دانشگاهی به خیل وسیع کارگران بیکار خواهند پیوست.
جنبش دانشجویی در ایران همیشه حامی ، مدافع و از متحدان جنبش کارگری ایران بوده است. دانشجویان  بخصوص در سال های اخیر یکی از حامیان سرسخت جنبش کارگری  بوده و در صورت امکان در تجمعات اعتراضی کارگران حضور فعال و پر رنگی داشته اند.

در تاریخ  ۲۳ اردیبهشت ماه، تعداد قابل توجهی از دانشجویان در تهران در دفاع از “پوشش اختیاری” و در دفاع از مطالبات نیمی از افراد جامعه، یعنی زنان ، دست به تجمع مسالمت آمیز زدند که متاسفانه طبق روال معمول مورد حمله مخالفان آزادی قرار گرفت. اعتراض دانشجویان در دفاع از مطالبات صنفی و بر حق ، شایسته بیشترین حمایت هاست.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست دانشجویان، سرکوب جنبش دانشجویی را محکوم کرده و همصدا با خواهران و برادران دانشجو تکرار خواهیم کرد

نان کار آزادی پوشش اختیاری
زنده و گسترده تر  باد اتحاد و همبستگی جنبش دانشجویی با جنبش کارگری در ایران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.